Det verkar svårt för Israel att vinna kriget

Israel är kända för att ha en stark armé.
Deras soldater har tränat mycket.
Israelerna har mycket farliga vapen.
Men ändå verkar det vara svårt för Israel
att vinna det krig som nu pågår i Libanon.

Striderna fortsätter mellan
länderna Libanon och Israel i Mellanöstern. 
Kriget har pågått i snart två veckor.
Över 400 personer har dödats hittills.

Det som händer nu i Mellanöstern
är att Israel försöker få bort
en politisk grupp i Libanon som heter Hizbollah
genom att attackera Libanon. 
Hizbollah skjuter raketer tillbaka mot Israel.

Hizbollah är en grupp med soldater
som finns bland en av Libanons folkgrupper,
shiamuslimerna.
Soldaterna är män som fått militär träning.
När Hizbollah ska vara med i krig
är männen soldater. 
Men de här männen är bara soldater
när Hizbollah är med i något krig.
Annars är de människor som lever vanliga liv.

Även de israeliska soldaterna lever vanliga liv
när det inte är krig.
Men det finns några viktiga skillnader.

Det syns hela tiden vilka israeler som är soldater.
De har speciella militärkläder på sig.
Men Hizbollahs soldater har ofta vanliga kläder.
Då kan de lättare gömma sig bland andra människor i Libanon.

I Israel har staten bestämt att den egna armén ska finnas.
Men i Libanon är det bara en del av befolkningen
som har bestämt att deras egen armé ska finnas.
Det är inte tillåtet enligt världsorganisationen FN.

Nu när det är krig så kan man veta
exakt vilka personer som är soldater
i den israeliska armén.

Men i Hizbollah vet man inte
vem som är en vanlig människa
och vem som är soldat.

Det gör det svårt för Israel att slåss mot Hizbolla.

Många vanliga människor
har blivit dödade av attackerna.
Men ändå säger Israel att de 
bara försöker döda Hizbollahs soldater.

Hizbollah däremot vill skada
den vanliga befolkningen
med de raketer som de skickar in i Israel
för att få Israel att sluta attackera Libanon.