En ny lag ska locka unga människor och invandrare att bli nämndemän

Nämndemän är med och dömer i vissa domstolar.
Idag är de flesta nämndemännen vita personer.
Många nämndemän är ganska gamla.
Det tyckte politikerna i regeringen var orättvist.
Därför har politikerna nu ändrat lagen.
De har ändrat lagen så att fler invandrare
och unga människor ska vilja bli nämndemän.

I flera av Sveriges domstolar finns nämndemän.
Nämndemännen är vanliga personer.
Nämndemännen har inte någon utbildning om lagar.
Men de får hjälpa lagexperterna att döma i rättegångar.

Många invandrare och ungdomar har låga löner.
Därför tycker de ofta att det är onödigt att sitta
i domstolarna istället för att jobba och få in pengar.
Många har också haft det svårt att lämna sina vanliga jobb för att kunna vara nämndemän.
Cheferna har sagt att de måste stanna på jobbet.

Det har gjort att mest pensionärer och rika personer har valt att bli nämndemän.

Politikerna har nu ändrat lagen så att nämndemännen
får mer pengar i lön när de jobbar i domstolen.
Förut fick en nämndeman 300 kronor varje dag som den personen var med i domstolen.
Det har nu höjts till 500 kronor per dag.
De får också rätt att ta ledigt från sitt vanliga jobb
när de ska arbeta som nämndemän.