Nu gömmer sig många flyktingar igen

Sedan en ny lag kom i november
har många gömda flyktingar
frågat Migrationsverket igen
om de får stanna i Sverige. 

Många har nu fått lov att stanna här.
Men en del har fått nej en gång till
och måste enligt lagen lämna Sverige.

Men de vill eller kan fortfarande inte
lämna Sverige.
Så därför gömmer sig
många flyktingar igen nu.

Det är myndigheten Migrationsverket
som bestämmer om vilka flyktingar
som har rätt att stanna i Sverige
och vilka som måste åka tillbaka
till sina hemländer.

Migrationsverket har sagt till många flyktingar
att de inte får stanna i Sverige.
Men en del flyktingar vill eller kan inte
återvända till sina hemland
och har stannat i Sverige och gömt sig.

I november förra året kom det en ny lag.
Lagen lät gömda flyktingar i Sverige
få en ny chans
att fråga Migrationsverket om lov
att få stanna i Sverige.

Av alla som försökte få lov
att stanna i Sverige
efter att den nya lagen kom i november
är det ungefär 8 000 personer
som har fått nej.

De ska lämna Sverige enligt lagen.
Men av de 8 000 personerna
är det bara ungefär 1000
som har lämnat Sverige.