Det är svårt för flyktingarna i Libanon

När det är krig i ett land
får ofta oskyldiga människor lida.
Så är det både i Israel och i Libanon nu.

Många människor som inte är soldater 
har dött i Israel och Libanon.
Många familjer i Libanon har tvingats
att lämna sina hem.

De har flytt till den norra delen av Libanon.
I en stad där som heter Saida
finns det nu nästan 70 000 flyktingar.

Bland flyktingarna finns det många
som är allvarligt sjuka
och snabbt behöver mediciner.

Men det finns väldigt lite mediciner där.
Det är ett problem nu för de sjuka flyktingarna.

Många av dem kan dö
för att de inte får de mediciner de behöver.