Det finns för få sjuksköterskor med speciella kunskaper

På sjukhusen i Sverige måste det bli fler
sjuksköterskor som har speciell utbildning.
Till exempel för att göra operationer.
Nu finns det alldeles för få.
Det beror på att det är svårt att
utbilda sig till det.

Det behövs speciella betyg för
att få en plats på dessa utbildningar.
Nu tror landstingen att det kan bli ännu värre.

För flera högskolor ska de göra så att det
blir ännu svårare att få en plats på högskolorna.
Därför har Sveriges kommuner och landsting
skrivit brev till högskolorna.
Detta för att be om att det inte ska bli
ännu svårare för sjuksköterskorna att få en plats.