Partier som tycker illa om invandrare finns i fler kommuner i höstens val

I höstens val går det att rösta
på tre politiska partier
som tycker illa om invandrare. 
Till höstens val år finns de partierna
i fler kommuner än förra valet.

Partierna heter heter Sverigedemokraterna,
Nationalsocialistisk front
och Nationaldemokraterna.
Många i Sverige är väldigt kritiska
till de här partierna.
Det gick att rösta på dem i förra valet också.

Men i år kan man rösta på partierna
i ovanligt många kommuner.
Till exempel fanns Nationalsocialistisk front
bara i en kommun förra valet.
Nu finns de i sex kommuner.