Kommunerna kan inte ta emot alla flyktingar

Det är många människor som flyr
från krig och våld i sina hemländer.
En del av flyktingarna söker skydd här i Sverige.
Myndigheten Integrationsverket kan hjälpa dem
att hitta en kommun som kan ta hand om dem.
Nu tycker Integrationsverket att
kommunerna ska ta emot fler flyktingar.
Men kommunerna säger att de inte
kan ordna så många lägenheter.