Nu blir det dyrare att få trafikböter

Personer som bryter mot trafikreglerna
kan tvingas att betala pengar i böter.
Nu ska böterna bli dyrare.
Från och med den 1 oktober blir det
ungefär dubbelt så dyrt med trafikböter.

Det är förbjudet att köra bil
utan att ha på sig säkerhetsbälte.
Det är också förbjudet att köra för fort.
Nu ska det bli dyrare att bryta mot
bland annat de här reglerna i trafiken.
Bilförare som tas fast av polisen
för de här brotten får ofta betala böter.
Nu ska böterna bli ungefär dubbelt så dyra.
Att till exempel köra bil utan att ha på sig
säkerhetsbältet kommer nu att kosta 1500 kronor.

Böterna höjs för att fler ska följa lagen.
Då blir det färre trafikolyckor, tror myndigheterna.

Det ska också bli dyrare att
köra bil eller cykla mot rött ljus,
och att köra moped eller motorcykel
utan att ha på sig hjälm.

Det blir också dyrare böter för att köra med bilar
där registreringsskylten inte syns ordentligt.