Det ska bli lättare att se om maten i affären är nyttig

Många tycker att det är svårt att veta,
vad maten i affären innehåller.
Det som står skrivet på förpackningarna
om vad maten innehåller,
är väldigt svårt att förstå.
Men nu ska det bli lättare att förstå
vad maten innehåller.
Det har länderna i EU bestämt.

På baksidan av till exempel en påse bröd,
står det skrivet vad brödet innehåller.
Men många som handlar mat vet inte
om maten de köper är nyttig eller inte.

Det bror på att det som står på baksidan
av brödpåsen, är alldeles för svårt att förstå.
Till exempel kan det stå att ett bröd
innehåller 5 procent fett.

Men många vet inte om det är bra eller dåligt.
Många vet inte om 5 procent fett är för mycket,
för lite, eller lagom att äta.

Det finns också fler slags fetter.
En del är bra att äta.
Andra fetter är dåliga att äta.
Men många vet inte vilka fetter
som är bra, eller vilka fetter
som är dåliga att äta.

Nu vill länderna i EU att det ska bli lättare
att förstå, om maten i affären är nyttig eller inte.
De vill att det på ett tydligare sätt ska stå
på förpackningarna, vad maten innehåller.

EU länderna vill också att det ska stå
på framsidan av förpackningarna,
vad maten innehåller.
Nu står det på baksidan av förpackningarna,
vad maten innehåller.

I Sverige jobbar personer på myndigheten
Livsmedelsverket med det här.
De jobbar tillsammans med människor
från alla EU-länder.

De människorna jobbar också på Livsmedelsverket,
men i deras länder.

Det kommer att dröja ungefär ett år
innan EU ändrar reglerna.
Då kommer det att bli enklare att förstå
vad maten i affärerna innehåller.