Mannen som dödade Anna Lindh kanske får flytta till ett fängelse i Serbien

Mijailo Mijailovic dödade politikern
Anna Lindh år 2003.
Han dömdes till livstids fängelse för mordet.
Nu vill Mijailo Mijailovic inte sitta i
fängelse i Sverige längre.
Han vill sitta i fängelse i Serbien.
Och det kan hända att han får flytta dit.

Mijailo Mijailovic är född i Sverige.
Han var svensk medborgare förut.
Men hans mamma och pappa kommer
från landet Serbien.
Och när Mijailo Mijailovic var liten,
så var han mycket i Serbien.

Mijailo Mijailovic har bytt medborgarskap.
Han är nu bara medborgare i Serbien.
Han är inte längre medborgare i Sverige.
Och nu vill han inte vara i fängelset i Sverige längre.
Han vill vara i ett fängelse i Serbien.

Mijailo Mijailovic är rädd för att vara
i fängelset i Sverige.
Han är rädd för de andra fångarna.
Han är rädd för att de är arga på honom,
för att han dödade Anna Lindh.
Hon var Sveriges utrikesminister
och många tyckte mycket om henne.

Och det kan hända att Mijailo Mijailovic får
flytta till ett fängelse i Serbien.
Men nu säger politikern Johan Pehrson i folkpartiet
att han tycker att det är fel.

Johan Pehrson säger att en del människor i Serbien
tyckte att det var bra att Mijailo Mijailovic
dödade Anna Lindh.
Därför borde han inte sitta i fängelse där.

Anna Lindh har kritiserat saker som hände
under kriget i Serbien.
Hon har sagt att det var fel att serbiska soldater
dödade människor som inte var serber.
Därför tyckte många serber illa om Anna Lindh.