Hörselskadade kan snart skicka ett SMS till SOS-alarm om en olycka händer

Den som snabbt vill få hjälp av polis, brandkår
eller en ambulans kan ringa till SOS Alarm.
Telefonnumret dit är 112.
För personer som är döva, hörselskadade eller
har svårt att tala kan det var svårt att ringa dit,
och tala om vad som hänt.
Men från och med nästa vecka
kan de istället skicka ett SMS till SOS-alarm.

Att skicka ett textmeddelande, SMS,
till SOS-alarm är helt gratis.
Men de här personerna måste först anmäla sig
till SOS-alarms hemsida på Internet.
Adressen dit är www.sosalarm.se