En flicka blev tvingad att få sitt könsorgan undersökt av läkare

Justitieombudsmannen, JO ska undersöka om
myndigheter i Uppsala har gjort ett allvarligt fel.
Myndigheterna bestämde att
polisen skulle hämta en 11-årig flicka.
Flickan hämtades i sin skola.
Sedan tvingades hon att låta läkare
undersöka hennes könsorgan.

Myndigheterna ville att flickan skulle bli undersökt.
För de trodde att hon hade blivit könsstympad.
De trodde att flickans familj hade rest
med henne till sina släktingar i Afrika.
Myndigheterna trodde att familjen hade
låtit operera bort en del av flickans könsorgan där.
Och det är förbjudet.

Men flickan hade inte blivit opererad
och familjen var oskyldiga.
Familjen blev väldigt ledsna och arga över
hur de och deras dotter hade
blivit behandlade av myndigheterna.

Nu ska alltså Justitieombudsmannen, JO,
undersöka vad som har hänt.
JO arbetar med att kontrollera
domstolar och myndigheter i Sverige.
JO kontrollerar att de följer lagarna.