Politiker i Bosnien ska få styra sitt land själva

I landet Bosnien var det val igår.
Det var ett speciellt val för människorna i Bosnien.
För det är första gången som de ska styra sitt land,
utan hjälp från andra länder.

Det var ganska få personer
som röstade i valet.
Bara ungefär hälften av alla som
får rösta, gjorde det.

Förut tillhörde Bosnien landet Jugoslavien.
Men efter kriget i Jugoslavien blev det bestämt
att Bosnien skulle bli ett eget land.

Eftersom det hade varit krig i Bosnien
fick politikerna i Bosnien hjälp från
andra länder, att styra Bosnien.

Men nu är det mer än 10 år
sedan kriget slutade.
Nu ska politikerna i Bosnien
börja styra sitt land själva.
Det är de tre folkgrupperna
muslimer, serber och kroater
som styr tillsammans.