De som får Nobelpriset i fysik har forskat om universum

John Mather och George Smoot
från USA får Nobelpriset i fysik.
De har forskat och kommit på
nya saker om rymden.

Forskarna John Mather och George Smoot
har upptäckt saker som kan visa hur universum blev till.
Många tror att universum blev till
i en stor explosion för väldigt länge sedan.
Forskningen av John Mather och George Smoot
visar att det kan ha gått till så.