De som har svårt att läsa och skriva kan få hjälp under dyslexiveckan

Att en person har svårt att läsa
och skriva brukar kallas dyslexi.
Här i Sverige finns föreningen FMLS.
Medlemmarna i föreningen arbetar för
att hjälpa människor som har
svårt att läsa eller skriva.
Just nu är det den Europeiska dyslexiveckan.
På många platser i Sverige berättar
personer från FMLS nu om dyslexi.
De berättar bland annat om vad det finns
för hjälpmedel för dyslektiker.

Den här veckan finns personer från FMLS
på många av biblioteken i Sverige.
De berättar om hur det är att ha
läs-och skrivsvårigheter
och vad det finns för hjälp.
Men en del vågar inte komma och prata
med FMLS om sina problem.
Det är ganska många som inte vill
att andra ska veta om att de har
svårt för att läsa och skriva.

Förr i tiden trodde många att de som
inte kunde läsa eller skriva ordentligt
var dummare än andra.
Idag vet vi att det inte är så.
Vi vet också att det är
ganska vanligt med dyslexi.
Nu ska barn som har svårt att läsa och skriva
få särskild hjälp för sin dyslexi i skolan.

Även biblioteken arbetar för att
hjälpa dyslektiker att kunna läsa.
Till exempel köper biblioteken in många CD-böcker.
Det är böcker som det går att
lyssna på, istället för att läsa.
Allt fler lånar CD-böckerna.

På stadsbiblioteket i Norrköping i Östergötland
finns det en särskild läsdator.
Det är en dator som kan läsa upp text
för dem som har svårt att läsa.