Många barn i norra Pakistan har det svårt efter jordbävning

För ett år sedan var det en
stor jordbävning i norra Pakistan.
Hus rasade sönder och
hela byar och städer förstördes.
Flera tusen människor dog i jordbävningen,
och många av dem var barn.
En del barn skadades också i jordbävningen
och fick olika handikapp.
Fortfarande är det många barn som
har det svårt efter den här jordbävningen.

En del barn förlorade sina föräldrar,
syskon eller sina klasskamrater.
Därför har många barn
otäcka minnen av jordbävningen.

Det var också många skolor
som förstördes av jordbävningen.
En del av de skolorna
har fortfarande inte byggts upp.
Därför måste en del barn
ha tält som klassrum nu.
I tälten har barnen
till exempel inga skolbänkar.
Det är också kallt i tälten,
för snart är det vinter i Pakistan.

Många människor i landet tycker att de inte
har fått tillräckligt mycket hjälp av myndigheterna
i Pakistan med att bygga upp skolhusen.