Solpaneler ska värma upp en sportarena i Göteborg

Värmen till hus och varmvatten
kommer ofta från el.
Det går också att använda solen
till att värma vatten och hus.
Då bygger man särskilda stora väggar,
solpaneler, som fångar upp solvärmen.
Nu ska en sportarena i Göteborg få
de största solpanelerna i Sverige.

Det är sportarenan Ullevi i Göteborg
som ska ha solpanelerna.
För att det ska bli mycket värme
måste solpanelerna vara riktigt stora.
De ska sitta på ett tak på sportarenan,
åt det håll där solen lyser mest.

Den stora solpanelen på Ullevi
blir klar i början på nästa år.
Då kommer sportarenan att använda
mindre el för att få värme, och kan spara pengar.
Det kostar mycket pengar att bygga om,
men det är viktigt att göra det.

Därför finns det särskilda bidrag
för att bygga om hus såhär.
De som bygger solpanelen på Ullevi
får sådana bidragspengar.