Det blir allt färre fåglar i Sverige

Många fågelsorter minskar
för det finns för lite mat till fåglarna.
Det är hälften av alla fågelsorter som minskar.
Att fåglarna svälter ihjäl beror på
hur jordbruket och skogsbruket sköts idag.

Sånglärka, tofsvipa, rapphöna och svala
är några av de fågelsorter som minskar.
De minskar långsamt men stadigt.

När bönderna tar bort allt ogräs ur åkrarna
och dödar insekterna som finns där,
blir det svårt för fåglarna.
För ogräset och insekterna är deras mat.

Om de som hugger ned skog
dessutom plockar bort stubbar och ris
blir det stora problem för fåglarna.
För det är också bra fågelmat.

Mycket skog huggs ner nu.
Skog där fåglarna trivs.