Digitala insatsstyrkans blogg

Filtreringsbar tidslinje över svenska terrorfall

Hur fungerar den svenska terrorlagstiftningen, och hur många fall rör det sig om? För att få överblick och ge en mer korrekt bild har vi tillsammans med Ekots reportrar gjort en ny sorts tidslinje.

Överblick för en mer korrekt bild

De svenska lagar som har med terrorism att göra är fortfarande ganska nya. De har ändrats över tid och för att visa vilka effekter det haft, och för att ge en överblick av hur många fall det handlar om, ville Ekots reportrar presentera sin kartläggning i en tidslinje.

VAD BYGGDE VI?

Tidslinjen har utvecklats för att både ge fyllig information och överblick. Samtidigt har vi velat ge publiken möjlighet att själv utforska materialet genom ett antal filterval.

Här kan du testa tidslinjen: Svenska terrorfall

Fall som gått till fällande dom markeras i tidslinjen och går att filtrera fram.

Tidslinjen går också att filtrera på vilken del av den svenska terrorlagstiftningen som haft effekt, och på vilken sorts terrorism fallen handlar om.

Filtren väljs med knappar som fästs i skärmens botten när man scrollar i tidslinjen, så att de alltid är tillgängliga.

Det var även viktigt att redaktionen kan uppdatera tidslinjen då kartläggningen fortsätter och innehåller fall som ännu inte avgjorts.

För att lösa detta har reportrarna själva fått tillgång till ett enkelt cms för att redigara och lägga till punkter.

HUR BYGGDE VI DET?

Vi har sedan tidigare byggt tidslinjer, dock utan filtreringsmöjlighet vilket var nytt i detta fall. Med hjälp at kategoriseringer och angivning av dessa i data-attribut och css-klasser kunde vi bygga knappar som vid klick visar och döljer olika poster på tidslinjen.

Då tidslinjen i vissa fall blir väldigt lång byggde vi också till en "Upp"-knapp som lägger sig längst ned i tidslinjen när användaren scrollar sig ner, vid klick på denna "Upp"-knapp förflyttas användaren upp tillbaka till starten på tidslinjen.

VILKA VAR INBLANDADE?

Idé och research: Henrika Åkerman och Fernando Arias, Ekot
Utvecklare: Niklas Emilsson och Karolina Wihed Nystrand
Skiss och koncept: Daniel Björk och Thomas Pettersson, Valtech
Redaktörer: Nils Lindström, Ekot samt Eric Weber
Grafik och illustration: Liv Widell, Ekot
Projektledare: Yasmine El Rafie

Plus: Redaktionen kan själv uppdatera och lägga till innehåll. Publiken kan själv välja vilken information de tycker är mest intressant och välja en vy som visar just dessa fall. Sammanställningen ger en fullständig men ändå överblickbar bild av de kända svenska terrorfallen.

Minus: Vår ursprungliga plan för en överblicksvy visade sig svår att implementera, något vi kan komma att ta upp i kommande iterationer.