Web Audio Conference - tre webljudnördiga dagar i Berlin

Digitala insatsstyrkan, i form av Andrew, Camilla och Maksim, har varit på Web Audio Conference och fått den senaste informationen inom ljudrelaterad webbteknologi.

Kommentar/analys: Detta är en kommenterande publicering. Sveriges Radio är oberoende och agerar inte i något politiskt partis, intresseorganisations eller företags intresse.

Web Audio Conference är en internationell konferens med fokus på ljudrelaterad webbteknologi som Web MIDI, Web RTC/WebGL men främst Web Audio API. 

Web Audio är ett Javascript API som hanterar uppspelning och processering av ljud. För att använda API:t behöver användaren skapa en kontext (audio context) där man skapar en eller flera ljudkällor. Vi skapar en eller flera effektnoder t ex en nod som ändrar volym och väljer en destination för ljudet, t ex ens högtalare. Därefter kopplar vi ihop dessa inputs med effekter, och sedan effekter med destinationen. Med API:et kan vi hantera och skapa ljud i webbläsaren på ett sätt som tidigare inte varit möjligt.

För att visualisera ljudet kan vi använda en nod (AnalyserNode) som inte gör något med ljudsignalen utan vi kan använda den för att låta output-ljuddatan (ofta gain eller frekvens) visualiseras i t ex ett HTML canvas-element.  

Här är några exempel på vad som är möjligt att göra med API:t och lärdomar som vi tagit med oss: 

WebSonify: Ambient aural display of real-time data

VEM PRATADE?
Nicholas Violi

LÄRDOMAR:

Att man kan använda sonifikation för att översätta live data från Google Analytics till ljud för att kunna lyssna på statistiken i realtid.

Länk till schemaanteckning: WebSonify: Ambient aural display of real-time data

 

Participatory musical improvisations with Playsound.space

VEM PRATADE?
Ariane Stolfi, Alessia Milo, Miguel Ceriani and Mathieu Barthet

LÄRDOMAR:

[Intressant att använda visualiserade spektrum för att göra det enklare att snabbt navigera bland ljudklipp i ett GUI.] 

Länk till schemaanteckning: Participatory musical improvisations with Playsound.space

 

WebAssembly AudioWorklet Csound

VEM PRATADE?
Steven Yi, Victor Lazzarini and Edward Costello

LÄRDOMAR:

[Konceptidé: mikrosajt med ett bakgrundsljud och sen scrollaktiverade ljudklipp (tal / effekter). (Csound visualiseringen med cirklar gav idén).] 

Länk till schemaanteckningar: WebAssembly AudioWorklet Csound

 

Några avslutande tankar:

  • Tone.js-biblioteket används av många som wrapper runt Web Audio API
  • Både på den här konferensen och Nordic Design pratade de om hur man kan koppla ljud till fysiska ting. Ruth John (keynote) hade skapat ett program där kameran läste av ett föremål, hon hade som exempel modell av kassettband, lp eller cd-skiva, och därefter spelade upp ljudet.
  • Generellt var konferensen akademiskt inriktad och fokus låg på musik och musikskapande överlag. Vi hade gärna sett mer fokus på ljud och visualisering av ljud.  

 

VILKA VAR DÄR?

Andrew Dry, Camilla Tranberg, Maksim Goobar

 

 

Du hittar dina sparade ljud i menyn under Min lista