Nominerade böcker:

  • Eva Adolfsson: Förvandling
  • Mats Kolmisoppi: Ryttlarna
  • John Ajvide Lindqvist:  Hanteringen av odöda
  • Steve Sem-Sandberg: Härifrån till Allmänningen
  • Mirja Unge: Motsols
  • Klas Östergren: Gangsters