Kulturellt systemskifte?

20/11 Gunnar Bergdahl spår en farlig utveckling mot ett varuproducerande och marknadsanpassat kulturliv.

22/11 Tiina Rosenberg hänger sig åt en fantasi om en klassisk borgerlig kultursyn.

28/11 Peter Luthersson tror inte på någon borgerlig kulturrevolution men hoppas på en självständig kulturpolitik utan ideologiska politruker

7/12
Vanja Hermele tycker det är problematiskt att den nya kulturministern inte verkar bry sig så mycket om jämställdheten i kulturlivet