Borgerlig idédebatt

Alliansen sitter vid makten, men hur är det med den borgerliga idédebatten? Finns det en sådan? Förs den på socialdemokraternas ideologiska planhalva?

8/5
Gunvor Hildén menar att det är trångt på det politiska mittfältet. Göran Greider ser en borgerlighet utan intellektuellt tankegods.

10/5
Maria Rankka, chef för tankesmedjan Timbro, ser en borgerlig idédebatt frodas på andra ställen än inom de politiska partierna, och ger förslag på frågor som borde upp på agendan

18/5
Per Wirtén, chefredaktör för vänstertidskriften Arena, tycker sig mest höra ett trist och oinspirerat mummel
Hans Wallmark, moderat riksdagsman och tidigare redaktör på Nordvästra Skånes Tidning, uppfattar intressanta idéutbyten bortom Riksdagshuset och Stockholms medieredaktioner

23/5
Olof Kleberg  menar att debatten måste sökas i de politiska utmarkerna, inte i den traditionella partipolitiken

30/5
Heidi Avellan, som är ledarskribent på Sydsvenska Dagbladet, menar att den borgerliga regeringsalliansen präglas av maktvilja snarare än värderingar
Kay Glans, tidigare chefredaktör för tidskriften Axess, tror att partiernas vandring mot mitten kommer att leda vidare till nya riktningar