OBS Vecka 24

11/6-15/6

Måndag
Varför har USA så lågt förtroendekapital? Det första program av två som sammanfattar OBS serie under våren ”USA bortom Irak”.

Tisdag
1. Jesper Meijling har träffat den danske LO-anknutne debattören Lars Olsen, som ser en ny sorts ojämlikhet växa fram i de nordiska länderna.
2. Anika Agebjörn botaniserar bland berättelser om alltfler rikas alltmer besvärande bekymmer.

Onsdag
INGET OBS -  ÅRETS SOMMARVÄRDAR PRESENTERAS

Torsdag
1. Drottningar med makt
Johannes Ekman berättar om synen på kvinnliga regenter i historien.
2. Tidskriftskrönika
Eva Ström har läst tidskriften Subalterns temanummer om Ryssland, och fastnat för en artikel om den ryska terrorismen kring förra sekelskiftet.

Fredag
1. Hur förmedla förståelse för konflikter och människors liv i Mellanöstern?
Inga Brandell har läst två böcker med olika infallsvinklar: Pernilla Ahlséns  ”En fattig familjs hem tar bara fem minuter att riva” och Tomas Anderssons och Stefan Foconis  ”Café Musa”
2. Internationell tidskriftskrönika - Microsoft eller Linux?
Magnus Linton rapporterar om en ”latinamerikansk festival för installation av fri programvara” och om debatten om global fildelning i Latinamerika