OBS vecka 42

15/10- 19/10

Måndag
OBS sammanfattar debatten om FN:s millenniemål, och diskuterar FN:s millenniebyar. Visar de vägen för fattigdomsbekämpning? Är det rätt att experimentera med människors liv på det sättet? Pernilla Ståhl samtalar med utvecklingsekonomen Frances Stewart och biståndsarbetaren Sam Rich.

Tisdag
1. Tage Erlanders dagböcker 1957
Evert Svensson, socialdemokratisk riksdagsman, kommer ihåg ett mycket händelserikt år i politiken
2. Piteåprocessen
Kajsa Olsson har ett motförslag till Bolognaprocessen, som skulle kunna omfatta hela arbetslivet och ger ett förslag på ett alleuropeiskt CV

Onsdag
1. Den kluvna staden - 15
Obs sammanfattar debatten. Bland annat har den så kallade ny-urbanismen både försvarats och kritiserats – en stadsplaneringsideologi som vänder sig mot förorten som modell. I programmet görs nedslag i inlägg från Anders Björnsson, Per Wirtén, Jerker Söderlind, Nalin Pekgul, Torun Börtz, Ingela Brovik, Rakel Chukri och Peter Elmlund.

Torsdag
1. Går det att reformera EU?
Derk-Jan Eppink, som tidigare arbetade för EU-kommissionen, har samlat sina erfarenheter av EU:s byråkrati i en ny bok. Skrämmande och skrattretande, menar Folke Schimanski som läst boken.
2. Tidskriftskrönika
Lena Andersson har läst The Atlantic.

Fredag
1. Miguel Torgas litterära dagböcker
Henrik Nilsson undrar om dagboksskrivandet är en utrotad genre till förmån för den mera snabbskrivna bloggen
2. Internationell tidningskrönika - Egypten
Mia Gröndahl berättar om jakten på oppositionella och om arresterade journalister