Kina - Fasad och verklighet

Många har kallat det en av världens mest imponerande bedrifter. Kina har på 25 år tagit en halv miljard människor upp ur fattigdomen och lyckats stoppa befolkningsökningen genom sin enbarnspolitik. Men klyftorna mellan fattiga och rika växer och miljöförstöringen är enorm. Kina är mycket månt om att förbättra sin  internationella image, inte minst inför OS nästa år. Vad är yttre fasad och vad är verklighet i Kina och kan omvärlden påverka Kina till att bättre respektera de mänskliga rättigheterna? OBS inleder en debatt och presenterar också en del nyutkomna utländska kinaböcker

2007-10-22
Per Gahrton menar att det går att påverka de mänskliga rättigheterna i Kina, lite press i Tibetfrågan inför OS vore kanske en framkomlig väg, menar han

2007-10-22
Håkan Arvidsson har en mera pessimistisk syn och tror att auktoritära regimers ökade makt kommer att negativt påverka de indiviuella fri- och rättigheterna också i överflödssamhällena i väst

2007-10-24
Ulla Gudmundson har läst Joshua Kurlantzicks bok  ”Charm Offensive -  How China’s Soft Power is transforming the World”.
Kina jobbar hårt på att förbättra sin image i världen och USA skulle ha en del att lära av det kinesiska exemplet, menar författaren

2007-10-29
Johan Lagerkvist menar att det är ett historiskt tillfälle för omvärlden att utöva inflytande över Kina

2007-10-29
Moa Matthis har läst den nyutkomna boken  ”Getting Rich First” av förre BBC-korrespondenten Duncan Hewitt om ett Kina i snabb förvandling

2007-11-05
Lise Bergh, generalsekreterare för svenska Amnesty, menar att OS är ett gyllene tillfälle för omvärlden att ställa krav på Kina

2007-11-07
Göran Greider har läst antologin ”En tunga ska växa ut - Ny kinesisk dikt”  och funnit ett hanterligt Kina med diktens hjälp

2007-11-13
Karl Hallding tycker inte att det är särskilt meningsfullt att omvärlden pressar Kina när det gäller mänskliga rättigheter och miljö. Det behövs en djupare förståelse för Kinas problem och ömsesidigt samarbete

2007-11-14
1. Kina - Fasad och verklighet -9
Mats Wingborg har rest runt på landsbygden i Kina och ser växande ekonomiska klyftor mellan stad och land. Han berättar också om Chen Guidis och Wu Chuntaos undersökning av böndernas livsvillkor, en bok som förbjudits av den kinesiska staten.
2. Kina - Fasad och verklighet - 10
Pernilla Ståhl intervjuar utvecklingsekonomen Frances Stewart, som menar att de stora ekonomiska klyftorna kan leda till våldsamma konflikter. Alltför hårda påtryckningar från väst om att Kina ska demokratiseras riskerar också att leda till konflikter, anser Frances Stewart.

2007-11-20
1. Maria Heimer, som är statsvetare och gjort fältarbete i olika omgångar i Kina, menar att OS snarast är en bromskloss för förändringar i Kina. Det är de inhemska protesterna som kommer att driva fram reformer på sikt
2. Lena Brundenius samtalar med Rolf Ring om Raul Wallenberginstitutets arbete för mänskliga rättigheter i Kina

2007-11-27
I Kina är individualismen den rådande ideologin. Rådet från Peking lyder: Satsa på dig själv! Per J. Andersson diskuterar en ny bok om kommunism och kapitalism i Kina, ”China Road” av Rob Gifford.

2007-12-04
Poeten Niklas Söderberg har läst  ”I Love Dollars” av Zhu Wen, en novellsamling som skildrar det samtida Kina

2007-12-11
Håkan Hermansson har läst James Manns bok  ”The China Fantasy”, som inte handlar om verklighetens Kina, utan om den bild som lyfts fram av politiker, företagsledare och tankesmedjor framför allt i USA