Vad har Habermas och påven gemensamt?

Vad har den icke troende Jürgen Habermas gemensamt med påven Benedictus XVI? Frågan ställs i Ulf Jonssons bok ”Habermas, påven och tron. Jürgen Habermas och Joseph Ratzinger om religion och sanning i ett postsekulärt samhälle” som kommer ut lagom till Habermas 80-årsdag. För fem år sedan träffades Habermas och Joseph Ratzinger för första gången i en uppmärksammad debatt. ”De framstod som eniga i många frågor”, säger Ulla Gudmundson som har läst Ulf Jonssons bok.

”Svärtan skarpare om ljuset glimtar till”

Niklas Söderberg diskuterar vår tids besatthet av ondska och våld bland annat med utgångspunkt i den amerikanske författaren Cormac McCarthys böcker. ”Påfallande ofta skrivs det om våldet hos McCarthy. Godheten nämns aldrig.”, säger Niklas Söderberg.

Redaktör: Petra Olsson
petra.olsson@sr.se