Biblioteket med kundfokus

De stora bokgallringarna på Malmö stadsbibliotek har skapat debatt i sommar. På avstånd har de heta känslorna framstått som lite överdrivna. Alla som förstår hur ett bibliotek fungerar vet att gallringar är nödvändiga - alla bibliotek måste göra sig av med gamla, inaktuella och olästa böcker för att få plats med efterfrågad och nyutgiven media. Samtidigt är proteststormen glädjande eftersom den tyder på att folk bryr sig. Och att folk med all rätt ser det som en självklarhet att ha åsikter om och ställa krav på biblioteket. 

Det är helt i linje med hur vi tänker. Vi har blivit ombedda att delta i debatten om bibliotekens framtid. Men det kommer vi inte att göra. Vi avstår gärna från att sia om läsplattor och digitala medier, det gör andra mycket bättre. Jag ska istället försöka sätta fingret på hur ett bibliotek kan fungera idag, och varför vårt bibliotek fortsätter att öka både besök och utlån trots att utlånen rent generellt är på nedåtgående.

För tre år sen lämnade Dieselverkstadens bibliotek den kommunala organisationen för att driva biblioteket på entreprenad åt Nacka kommun. Innan beslut fattades i Nacka kommuns kulturnämnd diskuterades frågan livligt på alla politiska nivåer i kommunen och vi förstod att frågan var mer kontroversiell än vi någonsin anat. Urholkning av demokrati och yttrandefrihet och försämrad kvalitet på mediesamlingen uppmålades som självklara konsekvenser av att någon annan än kommunen skulle driva biblioteket.

Tre och ett halvt år senare kan vi bara konstatera att beslutet vi fattade om att driva biblioteket i egen regi var ett mycket bra beslut för våra besökare och oss som personalgrupp. Det har gett och ger oss en större frihet att fortsätta forma verksamheten som vi och besökarna vill. Däremot vill jag betona att ett biblioteks driftsform på intet sätt är avgörande för att nå framgång, utan allt handlar om inställning, arbetssätt och medvetenhet om uppdraget ”bibliotek åt alla”.

Ändå sedan vi startade har vi satsat på att ha ett hundraprocentigt kundfokus, alltså redan innan ordet var helt rumsrent i branschen. Det betyder att vi har öppet när folk är lediga – sju dagar i veckan, kvällar och röda dagar. Vi har ett noga utvalt sortiment av böcker, skivor, tv-spel, filmer med mera, som finns att låna i biblioteket samma dag som de släpps i butik. Vi har anställt personal som är passionerade och kompetenta och som själva är flitiga kulturkonsumenter, vilket betyder att alla rör sig i sammanhang där diskussioner om film, litteratur och musik ständigt pågår. Då finns det goda förutsättningar att skapa en attraktiv mediesamling i biblioteket.

Att ha kundfokus innebär också att attityden till besökarna är avspänd och nyfiken, att vi behandlar dem som jämlikar – det finns inga förbudsskyltar utan vi litar på deras eget omdöme vad gäller mobilsamtal och samtalsvolym. Resultatet blir en välkomnande och kravlös miljö där man känner sig avspänd och där besöket på biblioteket blir en upplevelse i sig.

Inget av det här är speciellt originellt eller kontroversiellt, och vi blir fortfarande förvånade över att Dieselverkstadens bibliotek anses så spännande och annorlunda när det enda vi har skapat är ett bibliotek som vi själva skulle vilja besöka.

Vi har redan från start ställt oss frågan: vem är biblioteken till för? Och vad ska ett bibliotek kunna erbjuda besökarna? Det självklara svaret är: biblioteket är till för alla – såväl tv-spelande ungdomar, tidningsläsare och datoranvändare som bok-, film-, och musikälskare. På frågan om vad biblioteket ska erbjuda, finns flera svar. I den mediala biblioteksdebatten vill man gärna polarisera: klassiker eller underhållningslitteratur? Tv-spel eller böcker? Kulturarv eller caféhäng? Det självklara svaret är både och. På ett bibliotek år 2009 är det självklart att det ena inte utesluter det andra.

En annan vanlig fråga är bibliotekets uppdrag. Är bibliotekens roll att vara bildare eller bara informationsförmedlare? Återigen: både och. Det finns en uppfattning här och var i debatten om att biblioteken i sin iver att höja lånesiffrorna släppt bildningsambitionerna, men är det verkligen sant? Samtidigt är begreppet lite svårdefinierat: vad är egentligen bildning?

Att utbilda barn och vuxna är skolans uppgift. Vad biblioteket kan bistå med är information och andra personers upplevelser och budskap presenterade i böcker, film eller musik. Genom att ta del av andras upplevelser i vilken form det än är blir man som människa medveten om livets möjligheter och elände och därigenom kanske mer empatisk och rikare på just upplevelser.

Biblioteket ska erbjuda sådana upplevelser – och har man personal som genom sitt engagemang plockar fram det allra bästa och erbjuder det till biblioteksbesökarna så kallar åtminstone vi det för bildning. Vi och alla andra bibliotek står inför samma utmaning: hur ska vi få folk till biblioteken? Vårt mål är att skapa ett bibliotek dit alla söker sig för att de vill läsa, lyssna, se och uppleva.

Margareta Swanelid, Dieselverkstadens bibliotek