Torsdag 24 september

Framtidens bibliotek – 4

Bengt Göransson, tidigare socialdemokratisk kulturminister, blickar tillbaka i debatten om folkbiblioteken och han tror att det är farligt att förledas till att tro att folkbiblioteken skulle vara ohotade.

Samtidigt är han tveksam till bibliotek som säger sig erbjuda kravlösa miljöer, eftersom folkbiblioteken enligt honom spelar en viktig roll i samhällsbygget.

”All kulturverksamhet bjuder motstånd, och allt intellektuellt arbete förutsätter och kräver ansträngning.

Jag misstror kravlösa kulturinstitutioner. De måste våga utmana och ställa krav.”

Årets kulturtidskrift?

Varje höst under bok- och biblioteksmässan i Göteborg utser Föreningen för Sveriges kulturtidskrifter årets bästa kulturtidskrift. Re: Public Service är en av de nominerade tidskrifterna i år. En dokumentär på papper som får läsaren att känna sig delaktig i världen, säger Anneli Jordahl.

Redaktör: Petra Olsson