Forntiden som politisk konflikt - 3

För tvåhundra år sedan lyckades lord Elgin, brittisk ambassadör i Konstantinopel, att få tillstånd att dokumentera ruinerna på Akropolis och att ”bortföra delar av sten med inskriptioner eller figurer”.

Parthenon angreps utan betänkligheter. Föremål grävdes fram och andra bändes loss från byggnaden.  De turkiska befälhavarna mutades och Elgins medarbetare, Giovanni Battista Lusieri, gavs förnyade befogenheter.  Det som börjat som en dokumentationsresa slutade med att studieobjektet blev föremål för demontering i stor skala. Elgin, som handlat på eget bevåg och i privat syfte, kom efter hemkomsten på obestånd, och tvingades att sälja sin marmor till den engelska staten till underpris.

De rättsliga aspekterna av händelseförloppet har diskuterats ingående. Var den dåvarande turkiska ockupationsmakten i sin fulla rätt att avyttra grekiskt kulturarv?  Den fullmakt som åberopas som grund för enleveringen är exempelvis inte den saknade originalhandlingen, utan en senare version på italienska och redigerad av Elgins kaplan Philip Hunt.  Det kan heller inte visas att tillståndet hade karaktär av ett bindande kontrakt

Tvåhundra år efter Elgins enlevering infogade den grekiske ministern marmorfragmentet i gipsavgjutningen från British Museum i övertygelsen att originalet hade förts ut på ett sätt som mest liknade plundring. Samtidigt var han medveten om att återlämningskravet tekniskt sett blir svårt att driva som ett egendomsbrott. Det som i ett avlägset förflutet var lagligt kan av princip inte uppfattas som olagligt idag Men utrymme finns för stora känslor och anspråk.

Den grekiska visionen handlar inte bara om nationell stolthet. Den utmanar status quo, den utmanar den traditionella museistrukturen som bygger på 17- och 1800-talsidéer om värdet av det encyklopediska museet. Man, särskilt revirberoende museidirektörer, fruktar att den traditionella och under lång tid uppbyggda museistrukturen kommer att sprängas sönder om restitutionskraven drivs för långt. Från brittisk sida försvarades enleveringen av Parthenonskulpturerna som ett tillvaratagande av ett arv från antiken. Men det är ett arv annekterat, absorberat och uppgraderat för att förstärka en framväxande kolonialmakts självbild. Den eurocentriskt imperialistiska värld som under 1800-talet uppfann museitemplet med sina stora utrymmen reserverade för erövrade kulturskatter finns inte längre. En ny värld har uppstått som öppnar för större rörlighet, jämlikhet och för nya identiteter. 

I British Museum får ingenting störa originalskulpturens verkan i det arkitektoniskt sammanhållna rummet. Arrangemanget vänder skulpturen inåt i stället för att följa templets exteriördisposition. På Akropolis råder ljus och fri luft. En gång vände sig Parthenons skulpturer utåt och från öster trädde man in i cellan med Fidias väldiga gudinnestaty av guld och elfenben. Vad som återstår öppnar sig fortfarande mot himlen.

Om vi äger våra egna upplevelser, har det då någon betydelse var den formella äganderätten av kulturegendomen ligger? Förvisso, om ägaren uppfattas som en förvaltare av stöldgods. Det är en annan sak att kampen om ägarintresset skymmer något vida mer väsentligt – rätten till enskild begrundan. I detta fall gäller mötet marmorfragment med en lång och skiftesrik historia.

Återvänder marmorn i British Museum till Aten förloras visserligen en fruktbärande passage i Västeuropeisk odlingshistoria. Dess destinationsort är det nya museet vid foten av Akropolis och där övergår önskedrömmen i en alldeles ny och främmande värld. Är det verkligen fråga om en hemkomst? Förvisso inte i form av ett restaureringsprojekt. Ett sådant är uteslutet av tekniska skäl. Allt detta hindrar emellertid inte att en återförening på plats är angelägen utan nationalistiska förtecken. Parthenons långa historia kan då på nytt framstå med överraskande tydlighet.

Hans Henrik Brummer

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.
Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".