Måndag 23 november

Kommunismen i Ryssland 2009

OBS avslutar i dag under-sökningen av kommunismens ställning i världen efter murens fall.

Tor Billgren undersöker kommunismens ställning i dagens Sydafrika där gränsen är grumlig mellan kommunist-partiet SACP och det styrande ANC.

Och hur ser det ut i det forna Sovjetväldet? 1991 avlöstes Sovjetunionen av en ny statsbildning – den Ryska federationen. Johan Öberg diskuterar vad som egentligen hände med kommunismen i Ryssland efter att Sovjet-unionen föll.

Litteratur:
Nätverkssamhällets framväxt, Manuel Castells, Daidalos 1999