Torsdag 26 november

Miljövänlig konst

Det blir allt svårare för dagens konstnärer att ha ett romantiskt förhållande till naturen. Också konstnären är beroende av ekosystemet. Hur kan då den konst se ut som både uttrycker ett engagemang i miljön och samtidigt är spännande och intressant som konst?  

Maria Lantz, lektor på Konsthögskolan i Stockholm, gör en odyssé genom dagens konstliv, från Indien till Stockholm via Dubai.

Ur Audioteket:
Jay Forrester, professor vid MIT,  som redan för 35 års sedan varnade för konsekvenserna av en ohämmad tillväxt - inte minst för miljön. Forresters modell användes av hans student Dennis Meadows och en grupp andra forskare vid MIT när de skrev rapporten ”Tillväxtens gränser” som väckte enorm uppståndelse och kritiserades både från höger och vänster.

Forresters tankar har blivit förlöjligade på sina håll. Men kanske gör vi klokt i att inte glömma frågan om jordens resurser, nu när konsumtionssamhället erövrar världsdel efter världsdel.

Jay Forrester intervjuades i Obs av Ove Joanson den 15 juli 1974.

Länkar: