Miljödebatten i Afrika

Miljödebatten har länge haft en undanskymd roll i många afrikanska länder. Förutom miljöorganisationer och aktivister, har få engagerat sig i frågorna.

När jag i somras reste till Uganda, besökte jag miljöorganisationen Nape. Där beklagade man sig över hur dåligt föreberedd regeringen är på de klimatförändringar som redan är synliga i landet. Och trots detta förekommer det mycket lite – om någon – miljödebatt.

Avskogningen fortsätter och våtmarkerna håller på att förstöras.

– Vi vet vad som bidrar till klimatförändringarna. Vi vet hur vi kan bromsa effekterna. Men regeringen gör ingenting, sa aktivisterna i organisationen Nape.

Afrika är den kontinent som kommer drabbas hårdast av klimatförändringarna och därför borde debatten här vara extra het.

Och kanske börjar vi nu se en förändring.

I Afrikas folkrikaste nation, Nigeria, uppmanade miljöministern nyligen till en massmobilisering av medborgarna för att minska utsläppen av växthusgaser. Kampanjen är en fråga om nationell säkerhet, förklarade ministern.

I dagarna gick också den sydafrikanska regeringen ut med löftet att landets utsläpp ska minska i absoluta tal efter 2030 – förutsatt att det blir ett rättvist klimatavtal där de rika länderna ställer upp med finansiellt och tekniskt stöd till utvecklingsländerna.

Men även om frågorna nu hamnat högre upp på dagordningen, så rör sig diskussionerna i de kretsar som räknas till den rika, utbildade delen av befolkningen. Problemet med att de fattiga – de som kommer drabbas värsta av klimatförändringarna – fortfarande står utanför debatten, kvarstår.

Görrel Espelund