Marit Paulsen

Och utifrån Brunnsvik kom det en figur som jag känner mycket bättre än 60-talsfiguren och det är Marit Paulsen, hon som är förbannad och vågar tro på sig själv och som skriver.


Marit Paulsen

Vad hände på vägen mellan 60-tal och 70-tal? Stod vi då inför ett andligt klimatombyte, där mycket av det som blev självklarheter under 60-talet började ifrågasättas decenniet efter. Var det kanske i själva verket, som många miljö-debattörer menade, en fråga om en helt ny situation, där båda de ideologier som präglat utvecklingen ända från 1800-talet, nämligen liberalisem och marxismen, hade spelat ut sin roll? Hur skulle en ny ideologi som föds ur ett medvetande om jordens resurser se ut?

Året är 1976. Författaren och blivande politikern Marit Paulsen konfronterar här sitt jag, sådant som det såg ut år 1963, med sitt 70-talsjag. Jagen tillåts resonera med varandra tvärs över ett decennium – ett decennuim hon började som metallarbetare när hon drev frågor om löntagarmakt på jobbet.

Ursprungligen sänt onsdagen den 17 juni 1976
Del 2 i Obs serie "Dialog mellan decennier"


Relaterade inslag