Siv Arb

För Siv Arb betydde 60-talsengagemanget i stort sett att hon var tyst som författare men desto mera aktiv i olika pratktiska funktioner – redaktör för tidskriften Rondo, flitig radio-medarbetare, kulturskribent, översättare, en av Författarcentrums grundare, etcetera. Den litterära tystnaden var inte frivillig Siv Arb bröt den först efter en djup personlig kris ett stycke in på 1970-talet. Dikter i mörker och ljus, den samling som Siv Arb gav ut 1975, är delvis ett dokument från och om den krisen.

– Jag förstår nu att detta krav, detta imperativ, som ställdes på konstnärerna, att i sin diktning, bildkonst, musik, demonstrera sitt engagemang, var ett slags terror som är ett hot mot konsten.
                                                           Siv Arb

Siv Arbs 60-talsjag möter är sitt 70-talsdito i en dialog mellan decennier.

Ursprungligen sänt onsdagen den 20 juli 1976
Del 11 i Obs serie "Dialog mellan decennier"


Relaterade inslag