Migration i södra Afrika

– Part of our research suggest that people have been migrating for the last 150 years. Even during precolonial times it was a big issue. And particulary around the discovery of gold and diamonds.
                                                                            – Vincent Williams

Historiskt sett har södra Afrika länge varit en region i rörelse, säger Vincent Williams när jag träffar honom i det skuggiga kaféet i Company’s Gardens i Kapstaden, den stora parken som ligger bakom parlamentet och presidentresidenset.

Regionen har gått i bräschen för arbetskraftsinvandring och är en global ledare på området, läser jag i en rapport från 2005, med Williams som medförfattare. Rörelsen av människor drog i gång på allvar när det hittades guld och diamanter i Sydafrika under 1800-talets andra hälft, och koppar i det som idag är Zambia.

Då var det framförallt ensamma, unga män som migrerade främst till just gruvorna. Men senare har också jordbrukssektorn dragit folk, och just nu även byggarbetsplatser och servicesektorn. Här i Sydafrika stöter man väldigt ofta på servitörer, bensinmacksbiträden och parkeringsvakter från Zimbabwe, Kongo Kinshasa och Moçambique. Och Sydafrika är också det land som tar emot flest migranter, tätt följt av Botswana och Namibia.

Den främsta utvecklingen de senaste 20–30 åren är att allt fler ensamma kvinnor migrerar. Ett mönster som också syns globalt. Migrationen har alltså blivit mer varierad de senaste decennierna.

Hur lätt är det att ta sig över gränserna då? Vilka är möjligheterna att söka jobb och uppehälle i ett annat land – eller fristad undan förföljelserna i t ex Zimbabwe? Just håller de 15 länderna i Södra Afrika, den så kallade SADC-regionen, på att genomföra ett avtal om migration som de filat på sedan 1993.

Förebilden då var EU:s Schengenavtal med fri rörlighet över gränserna. Denna frihet förhandlades dock bort, och det avtal som finns i dag är designat för att underlätta för välutbildade och önskvärda migranter, som Vincent Williams cyniskt kallar dem. Samtidigt försvårar avtalet för outbildade och fattiga, det vill säga de oönskade. Och det här kommer inte att fungera, säger Vincent Williams.

– It will become apparent that this protocol will not work, because as it is talked about, it will make migration easier – but it makes the management of certain categories of migrants easier, and then it proposes increasing border controls for those categories of migration that the member states don’t want to happen. So I think it will lead to more undocumented migration.
                                           – Vincent Williams

Ökade kontroller kommer att leda till ökad illegal migration, säger Vincent Williams. Det finns alltså en föreställning att migration av mindre utbildade människor per definition är negativ och måste begränsas. Därför är det viktigt att i debatten peka på migrationens positiva aspekter, säger Vincent Williams. De mest uppenbara är förstås de ekonomiska. Att migranter konsumerar, betalar hyra, köper tjänster – och framförallt: skickar pengar till familjen i hemlandet – ett penningflöde som gynnar hela regionen.

Men institutet för demokratisk utveckling, IDASA, där Williams är föreståndare försöker även lyfta upp andra fördelar än de ekonomiska. Och de är inte lika mätbara. Det kan vara saker som att närvaron av främlingar leder till ökad kännedom om hur samhällen fungerar. Det tvingar människor att lära sig samarbeta. En annan positiv effekt är att migranterna när de återvänder till sina hemländer – för många gör nämligen det till slut – inte bara tar med sig kunskap och pengar, utan också värderingar om t ex demokrati och yttrandefrihet, något som förstås bidrar till utveckling.

– That has been the global debate for the last ten years, which is that well managed migration is good for development. The problem is that you continue to see the mindset that resists that. I’m often very confused about that sort of contradiction. You sit in workshops and everyone is positive towards migration and development, but then at the actual border post the mindset is completely different and negative.
                                              – Vincent Williams

Det stora problemet är att politikerna sänder dubbla budskap. På konferenser och under samtal med forskare pratar de gärna om hur fint och bra det är med migration, men sen när lagarna och policydokumenten skrivs, görs det ändå utifrån föreställningen att migration är negativt. Och anledningen till detta, enligt Vincent Williams, är att det helt enkelt inte är opportunt att säga att migration är positivt – trots att forskningen visar det. Politikerna måste alltid visa upp en migrationsskeptisk yta, för att väljarna kräver det.

Vad vi behöver är en ny generation politiker som vågar stå upp för migrationens fördelar, avslutar Vincent Williams, när parkarbetarens lövblås har börjat ljuda i vid caféet i Company’s Garden i Kapstaden.

– What we need is a new breed of politicians, who think differently about migrations. And that will take another decade, or two decades to happen.
                                               –
Vincent Williams

Tor Billgren

Vincent Williams är föreståndare för institutet för demokratisk utveckling, IDASA, i Kapstaden. Det migrationsavtal som de femton så kallade SADC-länderna i södra Afrika arbetat med sedan 1993, och som Williams alltså var kritisk till, har ännu inte trätt i kraft, men flera av länderna håller på att justera sin lagstiftning i enlighet med avtalet.

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.
Du hittar dina sparade ljud i menyn under Min lista