Migrationens ekonomi

Hur ser migrationen ut idag; var finns de stora folkflyttningarna och vilka konsekvenser får de? Vem vinner – och vem förlorar på migration? Det är frågor som nationalekonomen Barry Chiswick i Chicago  har arbetat med under många år. Han är något av en nestor när det gäller migrationens ekonomi. Jag når honom i hans hem i Chicago, hes efter en lång förkylning men ändå vid god vigör.

Människor flyttar av olika skäl, en del tvingas fly undan förtryck och krig, men majoriteten flyttar från länder med låga löner till länder med högre löner, till platser där man kan förbättra sina levnadsvillkor, säger Barry Chiswick. Och han exemplifierar med strömmen av migranter från Central och Latinamerika till USA:

United States takes in over a million legal immigrants per year. About a quarter of them are from Mexico. And the US-Mexican border is the border which has the greatest income disparity either side of the border any place in the world.

En fjärdedel av migranterna som kommer till USA är från Mecixo, och gränsen mellan Mexico och USA är den gräns  världen som har störst inkomstskillnader på ömse sidor gränsen, säger Barry Chiswick.  Så idag ser vi en stor ström av migranter från södra Amerika till norra, till USA och Kanada, och vi ser också från Afrika till Europa, och från östeuropa till västeruopa. Men en stor del av världens migration sker inte mellan länder utan inom, som i Kina där längtan efter ett bättre liv får landsbygdsbefolkningen att söka sig till städerna.  En trend som Barry Chiswick också tror kommer att förstärkas de kommande åren.

Men om vi återvänder till migrationen mellan länder, från fattiga till rikare. Hur påverkas utvecklingen i tredje världen när så många söker sig till USA´och Europa efter jobb?  Ibland talas det om brain drain, det vill säga när personer efter att ha utbildat sig flyttar och därmed dränerar landet på kvalificerad arbetskraft. Ett uppmärksammat fall de senaste åren är Malawi, i Afrika, där det råder stor brist på sjuksköterskor, eftersom så många av dem sökt sig till Storbritannien, som efterfrågar sjuksköterskor och som kan erbjuda dem en betydligt högre lön än sjukhusen i Malawi. Barry Chiswick säger att man tidigare såg brain drain som bara något negativt, men nu visar forskning att det finns flera vinster med en sådan migration, även för ett fattigt land som Malawi.

The migrants send back remittances to family members who did not move with them. And migrants frequently invest in land and assets in the country they come from, in anticipation that they move back.

Migranterna skickar hem pengar till sina familjer i hemländerna, de investerar i land och tillgångar i väntan på att de ska flytta tillbaks, säger Barry Chiswick. Och han tillägger att ytterligare en vinst för landet är goda framtidsutsikter i ett annat land, t ex möjligheten att arbeta som sjuksköterska i Storbritannien, uppmuntrar personer som kanske annars inte hade läst vidare, att studera.

So there may be more Malawian nurses in Britain than there are in Malawi but if that migration was not allowed there may actually be fewer Malawian nurses in Malawi because the incentive to get an education would not be there.

Det kan finnas fler sjuksköterskor från Malawi i Storbritannien än i Malawi, men om denna migration inte hade varit tillåten skulle det förmodligen ha funnits ännu färre sjuksköterskor i landet, eftersom det då inte hade funnits några incitament att utbilda sig, säger Barry Chiswick, som menar att ur ett ekonomiskt perspektiv är vinsterna med migration alltid högre än kostnaderna.

I framtiden då? Jo, då tror Barry Chiswick att migrationen kommer att öka, många länder i den industrialiserade världen kommer att inse att deras ekonomier är beroende av att de öppnar sina gränser. Ett sådant exempel är Japan.

I think Japan is gonna change and it has been changing from a country that didn´t want any migrants to a country that is recognizing that its economic future will continue to depend on bringing in a larger number of migrants.

Japan håller redan på att förändras och öppna sina gränser, eftersom landets hela ekonomiska framtid bygger på en stor arbetskraftsinvandring, säger Barry Chiswick.

I framtiden tror Barry Chiswick migration av utbildad arbetskraft kommer att uppmuntras, och det i sin tur kommer att leda till en helt global marknad för personer med yrken sjuksköterska, ingenjör, läkare, programmerare. Det kommer inte att spela någon roll varifrån man kommer.

In ten years time we will essentially see a world wide labour market for high skilled workers. They are all learning English.

Och hur tror han att det kommer att se ut för dem utan någon utbildning?

I think that there is going to be a lot of pressure of low-skilled immigration, but I also think that the barriers towards low-skilled workers is going to be even higher.

Det kommer att finnas ett stort tryck, många som vill lämna sina hemländer för att hitta arbete, men jag tror att barrirärerna mot outbildade migranter kommer att bli ännu högre än de är idag, avslutar Barry Chiswick.

Pernilla Ståhl