Vad innebär posthumanismen?

Cary Wolfe, professor i engelska vid Rice University, är en av nyckelfigurerna i den pågående diskussionen om posthumanismens egentliga innebörd. Mattias Hagberg har läst hans bok What is Posthumanism?. För Wolfe är posthumanismen en tanketradition som utmanar den klassiska humanismen och förkastar föreställningarna om uppdelningen mellan kropp och själ, samhälle och natur, människa och djur.

Sveriges mest kände terrorspecialist Magnus Ranstorp har samlat en rad studier av terroriströrelser och så kallade jihadister i Europa, det vill säga våldsbenägna muslimska grupper, beredda att genomföra heligt krig. Han konstaterar att terrorismen har slagit rot i Europa. Men har den spritt sig och i så fall hur? Björn Kumm har läst Magnus Ranstorps nya bok.

Litteratur och länkar:
Cary Wolfe: What is Posthumanism? (University of Minnesota, 2009)
Magnus Ranstorp: Understanding Violent Radicalisation (Routledge, 2009)
Cary Wolfe och böcker i serien Posthumanities
OBS serie Begrepp i tiden