Obs 2004-01-21:

2) Anders Ehnmark kommenterar att EU-kommissionen stämmer unionens finansministrar, och ser det som ett uttryck för att byråkratin växer på demokratins bekostnad.