2002-12-17:

1) Jonas Ellerström besöker Kitty Hawks, hundra år efter bröderna Wrights flygfärd.