2002-12-19

3) Om piloten Amy Johnson, verksam under mellankrigstiden, då fredliga piloter försökte återerövra flyget från kriget.