OBS Sommar: Tisdag 6 juli

Det nya kreativa klassamhället

Under Obs sändningsuppehåll från 26 juni till 22 augusti repriserar vi varje vardag ett av våra program, favoriter från vårsäsongen eller audioteket, här på vår hemsida. I dag bjuder vi på en repris från den 29 januari 2010.

En av de mest framträdande visionärerna är den amerikanske urban- och framtidsforskaren Richard Florida. Han hävdar samtidigt att det kreativa samhället kommer att skapa djupare klyftor än någonsin tidigare.

Richard Floridas nya bas är Toronto i Kanada som han älskar för dess sjudande kreativitet. Men alla i Toronto älskar inte Richard Florida. En motståndsrörelse är född som vill slänga ut honom. Jesper Meijling intervjuar Florida och Claire Major, aktivist i Creative Class Struggle Group, i Toronto.

En annan självmotsägelse i visionen om det kreativa samhället är att den kanske mest omhuldats av de politiska krafter som värnar om jämlikhet – trots dess osäkra konsekvenser på det området. Vad ett "kreativt klassamhälle" fåe för politiska konsekvenser är också höljt i dunkel, och gör livet osäkert för de politiska partierna redan i dag. Jesper Meijling intervjuar Kate Pickett, brittisk folkhälsoforskare och jämlikhetsförespråkare, samt den svenske idéhistorikern Sverker Sörlin.