TEMA: Tillväxt + lycka = sant?

När Riksdagsvalet närmar sig brukar politikerna börja prata tillväxt. Vanligtvis brukar det vara frågan om hur mycket tillväxt det kommer att bli, men i den stundande valrörelsen kanske också den lilla frågan ”varför” smyger sig in.

Bland kritikerna finns det många som menar att ekonomisk tillväxt går ut över hållbar utveckling och miljöhänsyn. Samtidigt som förespråkarna frågar hur ett samhälle utan tillväxt egentligen skulle se ut. Men det finns också de som hänvisar till lyckoforskning när de ska argumentera för eller mot tillväxt. Behöver vi ekonomisk tillväxt för att bli lyckliga?

Del 1: Behövs tillväxten för att kritisera den?
Tisdag 18 maj 2010

När Riksdagsvalet närmar sig brukar politikerna börja prata tillväxt. Vanligtvis brukar det vara frågan om hur mycket tillväxt det kommer att bli, men i den stundande valrörelsen kanske också den lilla frågan ”varför” kan komma att smyga sig in. Den tyske författaren Meinhard Miegel argumenterar i sin bok Exit för att fixeringen vid tillväxt leder till en snäv, materialistisk definition av välstånd. Att vi i framtiden lär få vänja oss vid tanken på att jobba mer för en lägre materiell levnadsstandard behöver inte ses som en förlust. Socialt och ekologiskt har vi tvärtom mycket att vinna. Franske miljödebattören Paul Ariès är radikalare än Miegel och argumenterar i sin bok La simplicité volontaire contre le mythe de l’abondance för behovet av en krympande ekonomi. Han menar att vänstern måste försvara och utvidga de kostnadsfria zonerna i samhället. Dan Jönsson har läst deras böcker och ger sig in i den tillväxtkritiska debatten.

 

Andreas Bergh påpekar att tillväxtkritiken frodas i några av världens rikaste länder. De av jordens fattiga som arbetar nästan hela sin vakna tid utan att ta sig över fattigdomsgränsen på två dollar om dagen, har sannolikt svårt att relatera till en debatt som går ut på att tillväxttänkandet gått för långt, menar Bergh. Han hoppas att debatten om tillväxtens nackdelar till stor del beror på missförstånd. Tillväxt innebär att vi använder våra resurser effektivare så att vi kan njuta av både mer fritid och högre materiell standard, menar Bergh. Som politiskt mål har han svårt att tänka sig något mer skadligt för samhället än en politik som går ut på att dämpa människors nyfikenhet och strävan efter att få det bättre.Del 2: Är ekonomisk tillväxt nödvändig för att vi bli lyckliga?

Torsdag 20 maj 2010

Bland tillväxtkritikerna finns det många som menar att ekonomisk tillväxt går ut över hållbar utveckling och miljöhänsyn. Samtidigt som tillväxtförespråkarna frågar hur ett samhälle utan tillväxt egentligen skulle se ut. Men det finns också de som hänvisar till lyckoforskning när de ska argumentera för eller mot tillväxt. Obs fortsätter idag serien om tillväxtkritik utifrån det svårdefinierade begreppet Lycka. 

Per Gahrton,
den svenska tillväxtkritikens grand old man, har läst boken Happiness in the World av den amerikanska ekonomiprofessorn Carol Graham som forskar på fattigdom och hälsofrågor i tredje världen och Latinamerika.


Om Per Gahrton tvivlar på tillväxtens möjligheter och menar att vi offrar lyckan på tillväxtens altare, så menar Mattias Svensson författare och redaktör på tidskriften Neo – att det förhåller sig precis tvärtom.Del 3: Etiska skäl för och emot ekonomisk tillväxt

Onsdag 26 maj 2010

Varaktig ekonomisk tillväxt är endast ett fenomen hos världens rikaste länder under de senaste tvåhundra åren. Nu förs en debatt runt om i Europa om vi ska fortsätta tro på och sträva efter tillväxt, och vad som skulle kunna vara alternativet.

Pernilla Ståhl har ringt upp två framstående ekonomer med diametralt olika åsikter om tillväxt; Peter Victor, forskare vid York University i Toronto och författare till boken Managing without Growth, som menar att länderna i västvärlden inte behöver mer tillväxt utan att befintliga resurser i stället skulle kunna fördelas mer jämlikt, och Benjamin Friedman, ekonom vid Harvard University i Boston och författare till The Moral Consequences of Economic Growth, som anser att det inte bara finns ekonomiska utan också etiska argument för tillväxt.
    – Det är sant att tillväxt till exempel orsakar miljöproblem, säger Friedman, men den viktiga frågan är vilket samhälle som förmår lösa och hantera sådana problem. Det är, menar han, ett samhälle med tillväxt.