Kineser kommer att rösta på kineser

Eurovisionsfestivalen är ganska känd i Kina. Många säger att arrangemanget är Europas motsvarighet till nyårsprogrammet på CCTV 1, som lär ses av ca en miljard kineser!

Men nu ska alltså Asien få sin egen musikfestival – som dessutom ska bli världens största, med över tre miljarder potentiella tittare. Som arrangörerna framställer det ska händelsen ge uttryck för Asiens självaktning – för att stärka sin identitet, för sitt eget sound. Det var med en viss nyfikenhet, och förväntan, som jag började undersöka hur arrangemanget diskuteras, och förbereds, här i Kina. Men, det sägs nästintill ingenting alls, vilket är nog så intressant. Jag kunde i alla fall enbart finna ett inlägg på nätet och ingenting i media.

När jag frågar en del av mina kinesiska vänner så har de inget hört. Och när jag berättar om tilldragelsen så ställer de sig mycket kritiska till hela idén. Asien är inte Europa, säger man. Ni har på ett helt annat sätt än i Asien en gemensam kultur. Och någon tillade – jag kan inte tänka mig att någon kines kommer att rösta på en indisk Bollywoodartist. Kineser kommer att rösta på kineser, sa man. Och det är faktiskt också möjligt. Enligt arrangörerna så har man två röster, som publiken kan skicka in via sms eller on-line. Och man kan rösta på sitt eget land. Jag har försökt ta kontakt med arrangörerna för att fråga om man måste lägga två röster, eller kan stanna vid en röst till det egna landet.

Jag tänkte också fråga varför man på den officiella hemsidan valt Facebook och Twitter, som av någon anledning är förbjudna i Kina, som plattformar för diskussion. Något svar har jag ännu inte fått. Nåväl – jag är minst sagt skeptiskt till hela spektaklet. Asien är som sagt inte Europa. Men, vi får väl se i november. Dock – en intressant sak innehöll det inlägg som jag hittade – ett förslag på vem som ska representera Kina: Sa Dingding, en artist jag gärna delar med mig av.

Jan-Olov Nilsson