OBS Sommar: Fredag 30 juli

Den nya globala populärkulturen

Under Obs sändningsuppehåll från 26 juni till 22 augusti repriserar vi varje vardag ett av våra program, favoriter från vårsäsongen eller audioteket, här på vår hemsida. I dag bjuder vi på en repris från den 21 april 2010.

Kan man i dag tala om en global masskultur? Hur ser den i så fall ut? Och vad händer med den så kallade Coca Cola-kulturen när Kina och Indien växer sig starka? Delar världens medelklass samma kultur eller är det en chimär? Och vilken betydelse har masskulturen, kan den leda också till politiska förändringar?

Görrel Espelund börjar med en rapport från Sydafrika, ledande på kontinenten när det gäller att producera och sprida masskultur. Ett exempel är den tjugo år gamla, omåttligt populära tv-serien Generations med Kristoff St. John, Jonelle Allen and Kelly Rutherford i några av rollerna.

Den brittiske journalisten Hugh O'Shaughnessy berättar i sin bok The Priest of Paraguay om den katolske biskopen Fernando Lugo som 2008 valdes till president i ett land med en våldsam historia, Paraguay. Sedan dess har han anklagats för att vara far till flera barn och därigenom ha missbrukat det prästerliga celibatet. Björn Kumm har läst O'Shaughnessys bok och berättar om en nation med århundraden av diktatorer och despoter vid makten.  

Litteratur:
Hugh O'Shaughnessy: The Priest of Paraguay (Zed Books, 2010)
Augusto Roa Bastos: Jag den högste (Rabén & Sjögren, 1980) [svensk översättning av Lena Melin och Jeremías Penayo]