"Fantasifulla" Förintelseskildrare

7:29 min

Att författare konstruerar och lägger till är väl helt naturligt. Men att författare som gör anspråk på att skildra sanningen om Förintelsen också gör detta, är nog nytt för de flesta av oss.

Att det verkligen förhåller sig så här, konstaterar humanekologen och ekonomen Kenneth Hermele, efter att ha läst en ny bok om saken.  

Vem som egentligen får skriva om Förintelsen är ett återkommande debattämne, och kopplat till vårt andra inslag om fantasi och verklighet, lögn och sanning.

Kenneth Hermele har läst Ruth Franklins bok ”A Thousand Darknesses, Lies and Truth in Holocaust Fiction”, som just tar upp flera av de böcker och filmer som gjorts om Förintelsen. 

För Spielberg, däremot, var det helt ok att hitta på och lägga till, bland annat ett av filmens mest rörande avsnitt där en far ser sin lilla dotter klädd i en röd kappa försvinna bort, efter selektionen, till döden i gaskamrarna; historien var inte påhittad, den berättas av ett av vittnena i Eichmannrättegången, men Spielberg placerar den där den inte hör hemma; och det fungerar fantastiskt väl.