Debatt om genmodifierade grödor

I serien "Mat och Moral" passar en diskussion om den starkt polariserade debatten om genmodifierade grödor kanske väl in? En del föredrar som bekant att tala om ordet vi undvek - "genmanipulerade" grödor.

Hur som helst - dessa genmodifierade grödor har blivit mycket populära. Och vi får två forskares syn på möjligheter och risker med detta, närmare bestämt Per Sandins och Tina D´Hertefeldts.

Genmodifierade grödor, eller GMO, har odlats sedan 1996, och de har blivit mycket populära.

Väldiga ytor

I dag odlas framförallt genmodifierad soja, raps, majs och bomull på en yta som är tre gånger så stor som Sveriges.

Uppsala och Lund

Debatten om den här jordbruksteknologin har som sagt varit mycket polariserad och i OBS ger två forskare sin syn på möjligheter och risker med GMO: Per Sandin, som forskar i biotetik på SLU i Uppsala och Tina D’Hertefeldt, som forskar i biodiversitet vid Lunds Universitet.

(Det här programmet sändes första gången den 5 december 2012)