Alla vill vara "agendasättande"

Agendasättande - det ordet har blivit alla redaktioners - inte minst kulturredaktionernas - mest omhuldade ord.

Så vad kan vara mer aktuellt i vår serie om den samtida, svenska debatten än att höra Sydsvenskans kulturchef Rakel Chukri om vad det leder till att alla kulturredaktioner vill sätta agendan?

Och i samma serie undrar frilansjournalisten Dan Jönsson om vart Europa tog vägen i den svenska kulturdebatten.

Att vara agendasättande har blivit en självklar måttstock för svenska kulturredaktioner.

Och risken är att texter som får stor spridning och leder till många reaktioner, per automatik definieras som en viktig publicering, menar Rakel Chukri.

Dan Jönsson undrar varför vi inte kunde läsa någonting i Sverige om höstens stora, tyska debatt? Nämlingen den om Ulrich Becks senaste bok om Tyskland som ett modernt imperium.

...Sverige intellektuellt och kulturellt sett – för att spetsa till det – verkar se sig mindre som ett litet land i Europas utkant, än som, låt oss säga, USA:s femtioåttonde delstat. Det är helt enkelt väldigt svårt för en internationell kulturdebatt att hitta hit om den inte först har tagit vägen över BBC, New York Times, Harvard eller någon annan anglosaxisk tankesmedja.