MÄN OM JÄMSTÄLLDHET

"Sverige ett land till kvinnors nackdel"

Claes Borgström om det patriarkala Sverige
4:31 min

Juristen och före detta JämO Claes Borgström funderar över hur jämställdheten mår i Sverige och målar upp en mörk bild som han anser kräver många och konkreta åtgärder innan landet kan kalla sig jämställt.

När jag tillträdde som JämO år 2000 fick jag frågan: "vilken är den viktigaste jämställdhetspolitiska frågan?"

Jag visste inte riktigt vad jag skulle svara, så jag sade: "det finns ingen den viktigaste jämställdhetspolitiska frågan – alla frågor hänger ihop med varandra."

Efter en tid som JämO kunde jag konstatera att det var rätt svar.

Våra föreställningar om vad som är kvinnligt och manligt påverkar yrkesvalen, vilka överväganden arbetsgivare gör vid nyrekrytering och värderingen av de yrken som är kvinnodominerade respektive mansdominerade, till kvinnors nackdel, inte minst när det gäller lönesättningen.

Sverige är ett patriarkalt samhälle, den manliga normen gäller. Det leder bland annat till att ansvaret för barn och hem i första hand ligger på kvinnor. Det påverkar i sin tur också rekrytering och hur arbetsgivare satsar på internutbildning och befordran på arbetsplatsen – till kvinnors nackdel.

Mäns våld mot kvinnor är ett av de allvarligaste uttrycken för det ojämställda samhället. Det finns flera förklaringar till det manliga våldet som, för att tala med förre generalsekreteraren i FN, Koffi Annan, inget land, ingen folkgrupp är immun mot.

En faktor som har betydelse, hur stor är svårt att bedöma, är det faktum att endast en liten del av alla män tar hand om sina barn när de är små. Samvaro med små barn ökar människors empati och motverkar machokulturen.

Även om allt hänger ihop så är det naturligtvis särskilt angeläget att bekämpa de värsta avarterna av ojämställdheten. Var och en bör läsa Statistiska Centralbyråns, SCB:s, lilla skrift På tal om kvinnor och män, som kommer ut vartannat år. Den innehåller könsuppdelad statistik under många rubriker: hälsa, utbildning, tidsanvändning, omsorg, förvärvsarbete, lön, inkomst, kriminalitet, inflytande och makt.

Den som efter den läsningen hävdar att Sverige är ett jämställt land får en betydande förklaringsbörda, som vi jurister brukar säga.

Har det verkligen inte hänt något, kan man undra?

Jo, att hävda något annat vore en kränkning av alla dem, i huvudsak kvinnor, som genom målmedvetet och tålmodigt arbete under mer än hundra har sett till att positionerna flyttats fram.

1921 - Rösträtt 
1947 - Första kvinnan i regeringen
1958 - Kvinnor får rätt att bli präster
1965 - Våldtäkt inom äktenskapet kriminaliseras
1999 - Sexköpslagen
Fler män tar ut föräldraledighet

Men löneskillnaderna består, trots att kvinnor har högre utbildning ligger makt och inflytande hos män, kvinnor tar i större utsträckning ansvar för det obetalda hemarbetet, ojämställdheten är helt enkelt påtaglig inom alla samhällsområden, till exempel inom kultur och idrottsrörelsen.

Mörk bild? Ja, men dessvärre sann.

Vilka är de stora utmaningarna de närmaste åren? Hur ska man göra för att uppnå, eller åtminstone närma sig de jämställdhetspolitiska mål som riksdagen antagit 2006?

Det övergripande målet lyder: "Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv." Det förutsätter konkreta förändringar inom alla de områden som jag just har talat om.

Konkreta åtgärder är svaret. Några exempel:
Koordinerade och samverkande insatser inom förskola, skola, lärarutbildning. Riktade insatser till kultursektorn och idrottsrörelsen.
Ökat stöd till mansgrupper och kvinnoorganisationer.
Individualisera föräldraförsäkringen.
Kvotering till de stora bolagens inflytelserika styrelser
Rätt till heltid
Återinför de krav som jämställdhetslagen ställde på arbetsgivare när det gäller lönekartläggning och jämställdhetsplaner.

För att det blir verkstad och inte snack – inrätta en jämställdhetsmyndighet! En tillbakagång för jämställdhetsarbetet har varit att JämO upphört att existera som en självständig myndighet. Det krävs en ny myndighet med uppdrag att vara verksam inom alla samhällsområden. Myndigheten ska aktivt påverka såväl den offentliga som den privata sektorn att vidta konkreta åtgärder som främjar jämställdhet, den ska övervaka att åtgärder faktiskt vidtas och utvärdera konsekvenserna, den ska initiera och samordna forskning.

När jag var JämO skrev jag en gång i årsredovisningen till regeringen: "Jämställdhetsarbetet går framåt men också bakåt samtidigt som det står stilla."

Den karaktäristiken står sig tyvärr även idag, tio år senare.

/Claes Borgström

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.
Du hittar dina sparade ljud i menyn under Min lista