Konsten som skulle skapa idén om Kiruna

12 min

Hur skapas gemenskap och kollektiva identiteter? När staden Kiruna grundades år 1900 spelade konsten en nyckelroll för att skapa en stadsidentitet. Det var med hjälp av konsten som idén om Kiruna och framtidslandet skulle skapas - genom modernism och nationalromantik.

Just nu visas en utställning med en del av kommunens stora konstsamling. OBS reporter Helene Alm besökte utställningen med författaren och Norrbottens landsantikvarie Curt Persson.